Konkurencevilkår L’Oréal Danmark A/S, Havneholmen 25, 1561 København V, Danmark, CVR-nr. 70710218 (”L’Oréal”) er ansvarlig for og arrangør af denne konkurrence. Kampagnen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.

 • MEN EXPERT VITA LIFT

 • KONKURRENCEBETINGELSER
  Disse Konkurrencebetingelser vedrører Men Expert Vita Lift og administreres af L’Oréal Danmark (“L’Oreal”).

  SÅDAN DELTAGER DU
  "For at deltage i konkurrencen skal du bo i Danmark og være mindst 18 år. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du disse Konkurrencebetingelser. 

  Ansatte i L’Oréal inklusive dets markedsførings- eller reklamebureauer, tilknyttede eller forbundne selvskaber og medlemmer af sådanne ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke deltage i konkurrencen.

  Du deltager i konkurrencen ved at:
  1. Skrive en kommentar i kommentarfeltet med en motivation for, hvad, du synes, bliver bedre med årene

  Kun ét bidrag per person accepteres 

  Datoerne for deltagelse: fra 25/4 2018 til 9/5 2018.

  Ved at deltage i konkurrencen forpligter deltagerne sig til at overholde konkurrencebetingelserne og L’Oréals beslutninger, der er endelige i alle spørgsmål vedrørende konkurrencen. 

  L’Oréal forbeholder sig ret til at ændre konkurrencebetingelser til enhver tid før, under eller efter konkurrenceperioden.

  VINDERNE
  Vinderne udvælges af en jury bestående af repræsentanter fra L’Oréals marketingteam. Juryen vil vælge vinderne baseret på de mest kreative motivationer. 

  Juryens beslutning kan ikke ankes, og juryen behøver ikke begrunde beslutningen.
   
  Vinderne vil blive underrettet direkte via en privat besked på Facebook. Desuden vil vinderne blive offentliggjort på Facebook med for- og efternavn senest den 16/5 2018. 

  Hvis vinderne ikke svarer på underretningen inden for 3 dage, kan L’Oréal udnævne nye vindere. De første vindere vil i så fald ikke modtage en præmie og slettes fra konkurrencen.

  PRÆMIEN
  Præmien består af:
  – 1 x Men Expert Vita Lift Anti Wrinkle Turbo Gel
  – 1 x Men Expert Vita Lift Global Anti-aging Cream
  – 1 x Men Expert Vita Lift Anti-aging Eye Cream

  Den samlede omtrentlige værdi af præmien er 350 DKK.

   
  Præmien skal accepteres, som den er. L’Oréal forbeholder sig ret til at ombytte enhver præmie til en anden præmie af samme eller højere værdi, hvis en beskrevet præmie ikke kan gives af en eller anden grund. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andet, hverken helt eller delvist. Vinderen er selv ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger forbundet med præmiens realisation samt eventuel skat. L’Oréal forbeholder sig ret til at bede om identifikation, før præmien tilsendes. 

  PERSONDATA OG BIDRAGET
  Vinderen får direkte besked via en personlig besked på Facebook og bliver bedt om at give følgende personoplysninger: navn, efternavn, e-mailadresse, leveringsadresse og telefonnummer.

  De personoplysninger, der opgives i forbindelse med konkurrencen, indsamles for at kunne uddele præmien og bliver kun behandlet af L’Oréal og deres partnere. Alle personoplysninger, der er blevet opgivet, bliver slettet, når konkurrencen er afsluttet, og vinderen er udvalgt.

  De oplysninger, du indsender om dig selv sammen med dit bidrag, vil kun blive behandlet for at administrere konkurrencen. Du vil ikke modtage yderligere information eller markedsføringskommunikation, medmindre du giver L’Oréal udtrykkeligt samtykke. I forbindelse med publiceringen af vinderne af konkurrencen bliver personlige oplysninger som navn og efternavn publiceret på internet og sociale medier. For yderligere information, se vores Persondatapolitik https://www.lorealparis.dk/privacy

  Ved at indsende dit bidrag samtykker du til persondatabehandling som anført ovenfor. Hvis dit bidrag ikke er komplet, eller hvis der mangler nødvendige personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i konkurrencen. L’Oréal forbeholder sig ret til efter eget skøn at udelukke enhver person fra konkurrencen, hvis det konstateres eller menes, at personen manipulerer med tilmeldingsprocessen, afviklingen af konkurrencen eller konkurrencewebsitet, handler i strid med konkurrencebetingelserne eller agerer unfair, forstyrrende eller med henblik på at true eller chikanere en anden person. 

  L’Oréal er ikke ansvarlig for forsvundne bidrag eller bidrag, der sendes forkert eller bliver forsinkede, eller for tekniske problemer, der kan påvirke konkurrencen. 

  OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
  Ved at deltage i konkurrencen overlader du dine rettigheder til bidraget, herunder ophavsretten til billeder, tekst mv. til L’Oréal. Dette indebærer blandt andet, at L’Oréal har ret til at publicere hele eller dele af bidraget, dog altid i overensstemmelse med dansk ret og god skik. Du samtykker til, at L’Oréal må bruge dit navn, bopæl, indsendte fotografier mv. Derudover samtykker du til, at L’Oréal uden yderligere kompensation eller varsel må bruge de indsendte bidrag og fotografier og andre billedrettigheder, som er taget eller skabt i forbindelse med konkurrencen, til ethvert reklame-, markedsførings- eller informationsformål i ethvert medie eller format, inklusive internettet, i forbindelse med denne konkurrence.

  ANSVAR
  Ved at deltage i konkurrencen holder du L’Oréal, dets tilknyttede eller forbundne virksomheder inklusive direktionsmedlemmer og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar vedrørende interessekonflikter eller skader, tab eller beskadigelser af enhver art opstået fra eller i forbindelse med denne konkurrence eller den vundne præmie. L’Oréal ansvar over for deltagerne kan aldrig overstige værdien af den præmie, som beskrives i Konkurrencebetingelserne. 

  De indsendte bidrag indgives til L’Oreal, ikke til Facebook. Facebook er ikke arrangør af konkurrencen og er derfor ikke ansvarlig for krav af nogen art i forbindelse med konkurrencen.