Luk
RESPEKT FOR MILJØET

RESPEKT FOR MILJØET

At arbejde i skønhedens tjeneste indebærer også at bevare vores smukke planet. I 1995 etablerede L’Oréal et øko-toksikologisk laboratorium, der anvendes til at måle og modellere den potentielle indvirkning af vores produkter på økosystemet (vand, jord, luft) og på biodiversitet. I 1999 implementerede L’Oréal  principperne for grøn kemi ved fremstilling af ingredienser.

Siden 2006 har udvalget af råmaterialer været under konstant monitorering for miljøindikatorer. Innovationsprocesser er i overensstemmelse med retningslinjerne for økodesign, der mindsker påvirkningen af produkter på miljøet gennem hele deres livscyklus. Disse retningslinjer deles med leverandører og partnere.

Som en del af L'Oréals arbejde med at forbedre vores bæredygtighedsprogram, Sharing Beauty With All, der blev lanceret i 2013, satte man sig en række håndgribelige forpligtelser frem mod 2020. De retter sig mod alle indvirkninger og inddrager hele værdikæden – fra produktdesign til distribution, herunder produktionsproces og indkøb af råmaterialer.

Disse forpligtelser er opdelt i fire søjler: Bæredygtig innovation, bæredygtig produktion, bæredygtig livsstil og deling af vækst med de medarbejdere, leverandører og samfund, som L'Oréal interagerer med. Hvert år måler L'Oréal deres fremskridt kvantitativt og gør resultaterne offentlige for alle. Ved at opretholde deres forpligtelse til vedvarende forbedring, indgår L'Oréal løbende i en dialog med deres interessenter og kan derved videreformidle det arbejde vi gør for at forbedre vores miljøprofil, og i fællesskab udarbejde initiativer.

Dette bæredygtighedsprogram, i kombination med en stærk etisk forpligtelse, en politik om at styrke mangfoldigheden og inkludere filantropiske aktiviteter (der gennemføres ved hjælp af Foundation L'Oréal og gennem deres brands), giver L’Oréal mulighed for at bidrage til 14 af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev defineret af FN i 2015.

2018 I FEM NØGLETAL 

• -77% 
L'Oréal har reduceret CO2-emissioner på deres fabrikker og distributionscentre med 77% i absolutte tal sammenlignet med 2005 og har samtidig øget produktionsmængden med 38% i samme periode.

• 79%
79% af produkter, der blev lanceret i 2018, har en forbedret social eller miljømæssig profil. Hver gang et produkt fremstilles eller forbedres, tages dets bidrag til bæredygtighed, ud over dets ydeevne og rentabilitet, nu med i betragtning.

• 63,584
Antallet af mennesker fra underprivilegerede samfund, der har fået adgang til arbejde gennem et af L'Oréals programmer. Vores mål for 2020: At nå 100.000 mennesker.

• 88%
Andelen af koncernens brands, der har gennemført en vurdering af deres miljømæssige og sociale indvirkning.

• 3
I 2018 fik L'Oréal for tredje år i træk et tredobbelt "A" i CDP-rangeringen, der er den højest mulige score for klimabeskyttelse, bæredygtig håndtering af vand og forebyggelse af skovrydning. Koncernen er den eneste virksomhed, der har fået en tredobbelt "A"-score tre år i træk.

RAPPORTERING: POSITIVE FORANDRINGER BASERET PÅ ET STÆRKT ETISK KOMPAS


Hvert år kommunikerer L'Oréal på en gennemskuelig måde og udgiver data om deres strategi for socialt og miljømæssigt ansvar, udfordringer og resultater i tre rapporter: Registration Document, L’Oréal Annual Report til United Nations Global Compact (UN Global Compact) samt Sharing Beauty With All Progress Report. I 2018 har L'Oréals CR-arbejde og deres rapportering via robuste, pålidelige indikatorer (verificeret af lovpligtige revisorer) givet koncernen mulighed for at blive anerkendt af fordringsfulde globale organisationer inden for dette område. 

• I 2018, for tredje år i træk, fik L'Oréal en "A"-score i alle tre rangeringer fra CDP for deres arbejde med klimabeskyttelse, bæredygtig håndtering af vand og forebyggelse af skovrydning. L'Oréal er den eneste virksomhed i verden der er blevet anerkendt for at have opnået de bedste resultater tre år i træk. CDP er en uafhængig, international organisation, der evaluerer virksomheders miljømæssige resultater.

• I september 2018 blev L'Oréal opført på begge indekser i Ethibel Sustainability Index: Excellence Europe og Excellence Global.

• Ethisphere Institute, global leder inden for definition og styrkelse af standarderne for etisk forretningspraksis, rangerede L'Oréal for niende gang som en af "verdens mest etiske virksomheder".

• L'Oréal støtter FN's Global Compact, og sluttede sig i 2015 til deres LEAD-program, der samler de virksomheder, der forpligter sig mest til bæredygtighed.

• For syvende år i træk gav det ekstrafinansielle evalueringsinstitut ISS-Oekom L'Oréal statussen Prime, der anerkender de virksomheder, som klarer sig bedst.

• I december 2018 inkluderede det ekstrafinansielle vurderingsinstitut Vigeo Eiris endnu engang L'Oréal på adskillige Euronext Vigeo Eiris-indekser. Koncernen rangeres som nr. 1 inden for alle sektorer.

• Covalence ESG Ratings etiske indeks rangerede L'Oréal som nr. 1 globalt. Denne rangering består af verdens 581 største børsnoterede virksomheder og tager emner som miljø, socialt ansvar, ledelse og menneskerettigheder med i vurderingen.

Alle artikler

#message

Flere detaljer