Det er L’Oréals ambition at være en eksemplarisk virksomhed og bidrage til at gøre verden til et smukkere sted. Vi lægger stor vægt på ærlighed og klarhed, og vi er engagerede i at opbygge stærke og vedvarende relationer til vores forbrugere, baseret på tillid og gensidig gavn. En del af dette engagement indebærer be-skyttelse af og respekt for dit privatliv og dine valg. Respekt for dit privatliv er essentiel for os. Derfor frem-lægger vi ”Vores løfte om privatliv” og hele vores Privatlivspolitik nedenfor.

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret, og derfor bør den jævnligt gennemgås. Sidste gang, vi ændrede vores Privatlivspolitik, var i oktober 2019. 

 • VORES LØFTE OM PRIVATLIV

 • 1) Vi respekterer dit privatliv og dine valg
  2) Vi sikrer os at privatliv og sikkerhed er inkorporeret i alt hvad vi gør 
  3) Vi sender dig ikke markedsføringsmateriale, med mindre du har ønsket det. Du kan til enhver tid skifte mening 
  4) Vi udbyder eller sælger aldrig dine oplysninger
  5) Vi er engagerede i at beskytte og opbevare dine oplysninger sikkert. Dette indebærer, at vi kun ar-bejder med betroede samarbejdspartnere 
  6) Vi er engagerede i at være åbne og transparente omkring vores brug af dine oplysninger
  7) Vi bruger ikke dine oplysninger i sammenhænge, vi ikke har informeret dig om
  8) Vi respekterer dine rettigheder og prøver altid at imødekomme dine ønsker, så vidt det er muligt, i overensstemmelse med vores eget juridiske og operationelle ansvar.

  For uddybende information om vores procedurer vedrørende privatliv, har vi nedenfor angivet hvilke person-oplysninger, vi kan modtage direkte fra dig eller gennem din interaktion med os, hvordan vi bruger dem, hvem vi kan dele dem med, hvordan vi beskytter dem og opbevarer dem sikkert, samt dine rettigheder ved-rørende dine personoplysninger. Ikke alle situationer vil være relevante for dig. Denne Privatlivspolitik giver dig et overblik over alle potentielle situationer, hvor vi kan interagere med hinanden. 

  Jo mere du interagerer med os, desto mere lader du os vide, og jo bedre kan vi tilbyde dig skræddersyede tjenester. 

  Når du deler personoplysninger med os, eller når vi indsamler dine personoplysninger, behandler vi dem i overensstemmelse med denne Politik. Læs venligst denne information og vores Q&A side (hvis nogen) om-hyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte os.
   

 • HVAD FINDER DU I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK?

 • Hvem er vi?
  Hvad er personoplysninger? 
  Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?
  Hvordan indsamler eller modtager vi dine oplysninger? 
  Automatiserede individuelle afgørelser
  Profilering
  Hvem har adgang til dine personoplysninger?
  Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?
  Hvor lang tid beholder vi dine personoplysninger? 
  Er mine personoplysninger i sikkerhed?
  Links til tredjeparters websites og login via sociale medier
  Sociale medier og brugergenereret indhold
  Dine rettigheder og valg
  Kontakt

   

   

 • HVEM ER VI

 • L'Oréal Danmark A/S er ansvarlig for de personoplysninger du deler med os. Når vi siger ”L’Oréal”, ”os”, ”vores” eller ”vi” er det denne virksomhed, vi refererer til. L’Oréal Danmark A/S er den dataansvarlige i hen-hold til gældende databeskyttelseslovgivning.

  L'Oréal Danmark A/S
  CVR nr. 70710218
  Havneholmen 25
  1561 København V  

  NORDIC DATA PROTECTION OFFICER / DATABESKYTTELSESRÅDGIVER


  L’Oréal Danmark A/S 
  Att.: Nordic Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver)
  Havneholmen 25 
  1561 København V 
  Denmark

  E-mail: [email protected]

   

 • HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

 • “Personoplysninger” betyder enhver information eller dele af information, der kan identificere dig enten direkte (fx dit navn) eller indirekte (fx via pseudonymiserede oplysninger, såsom et unikt id.). Det betyder at person-oplysninger omfatter oplysninger, som fx e-mail- og postadresse, telefonnummer, brugernavne, profilbilleder, personlige præferencer, indkøbsvaner, brugergenereret indhold, bankoplysninger og oplysninger om dine karakteristika. Det kan også omfatte unikke identifikatorer, som din computers IP-adresse eller din mobile enheds MAC-adresse samt cookies.  

   

 • HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG OG HVORDAN BRUGER VI DEM?

 • For L’Oréal er du som forbruger centrum i alt hvad vi gør. Vi elsker at høre fra dig, lære dig at kende og skabe og levere produkter, du har glæde af. Vi ved også, at mange elsker at kommunikere med os og derfor er der mange måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os og hvor vi muligvis indsamler dem. 

  Hvordan indsamler eller modtager vi dine oplysninger?

  Vi kan indsamle eller modtage oplysninger fra dig via vores websites, formularer, apps, enheder, L’Oréals produkt- eller brandsider på sociale medier mv. Nogle gange giver du os oplysningerne direkte (fx når du opretter en konto, når du kontakter os eller når du handler på vores websites/apps og i butik-ker/skønhedssaloner), nogle gange indsamler vi dem (fx ved at bruge cookies for at forstå, hvordan du bru-ger vores websites/apps) og nogle gange modtager vi  dine oplysninger fra tredjeparter, eksempelvis andre enheder i L’Oréal-koncernen. 

  Når vi indsamler dine oplysninger, angiver vi de obligatoriske felter med stjerner. Disse oplysninger er nød-vendige at behandle for at:: 

  opfylde vores aftale med dig (fx levere de produkter du har købt på vores websites/apps) 
  give dig den service du har ønsket (fx at levere et nyhedsbrev); eller
  overholde lovkrav (fx ved fakturering).

  Hvis du ikke indtaster oplysningerne, i de felter der er markeret med en stjerne, kan det påvirke vores evne til at levere produkterne og tjenesterne. 

  Vi beskriver nærmere i oversigten nedenfor, og forklarer:
  1) Gennem hvilken interaktion kan dine oplysninger blive afgivet eller indsamlet? Denne ko-lonne forklarer hvilken aktivitet eller situation du er involveret i, når vi bruger eller indsamler dine op-lysninger. Fx, om du gennemfører et køb, tilmelder dig et nyhedsbrev, eller kigger på et websi-te/app.
  2) Hvilke oplysninger kan vi modtage direkte fra dig eller fra din interaktion med os? Denne kolonne beskriver hvilke typer af oplysninger vi kan indsamle om dig, afhængigt af situationen. 
  3) Hvordan og hvorfor kan vi bruge dem? Denne kolonne beskriver, hvad vi må gøre med dine op-lysninger og formålene med at indsamle dem.
  4) Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger? Denne kolonne beskriver grund-laget for, at vi kan bruge dine oplysninger. 

  Afhængigt af det formål oplysningerne bruges til, kan retsgrundlaget for behandlingen af dine oplys-ninger være:
  Dit samtykke
  Vores legitime interesse, som kan være: 
  •  Forbedring af vores produkter og tjenester: nærmere bestemt, vores forret-ningsmæssige interesse i bedre at forstå dine behov og forventninger, og hermed kunne forbedre vores tjenester, websites/apps/enheder, produkter og brands til vo-res forbrugeres fordel.  
  •  Forebyggelse af misbrug: sikre at betaling gennemføres uden svig og misbrug. 
  • Sikring af vores værktøjer: sørge for at de værktøjer, der bruges af dig (vores websites/apps/enheder) er sikre, at de virker korrekt og at de løbende bliver for-bedret. 
  Opfyldelse af en kontrakt, nærmere bestemt for at levere de tjenester du ønsker fra os
  En juridisk forpligtelse, hvor en behandling er påkrævet ved lov.

   

 • OVERSIGT: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG OG HVORDAN BRUGER VI DEM?

 • Under hvilke interaktioner kan du give og vi indsamle dine oplysninger?        Hvilke oplysninger kan vi modtage direkte fra dig eller fra din interaktion med os?       Hvordan og hvorfor kan vi bruge dem?       Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger?
                           
   
                         
                           
  Oprettelse af konto og administration
   
  Oplysninger indsamlet under oprettelsen af en konto på L’Oréals websites/apps, via et login på sociale medier eller i butikker. 
   

        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  Navn og efternavn
  Køn
  E-mailadresse
  Adresse
  Telefonnummer
  Billede
  Fødselsdato eller al-dersgruppe
  Id, brugernavn og ko-deord
  Personlig beskrivelse eller præferencer
  Ordredetaljer
  Profil på sociale medier (hvis du bruger login via sociale medier eller deler disse oplysninger med os).
   

        For at: 

  Håndtere dine ordrer
  Administration af konkurrencer, kampagner, undersøgelser eller konkurrencer du vælger at deltage i
  Svare på dine spørgsmål og på anden vis kommunikere med dig
  Tilbyde dig et loyalitetsprogram
  Gøre det muligt for dig at justere dine præferencer
  Sende dig markedsføringsmateriale (hvis du har anmodet om det), der kan være tilpasset din ”profil” (fx baseret på de personoplysninger vi har om dig og dine præferencer).
  Tilbyde dig personligt tilpassede tjenester baseret på dine karakteristika
  Overvåge og forbedre vores websites/apps
  Lave analyser eller samle statistik
  Sikre vores websites/apps og beskytte dig og os mod misbrug.

        Opfyldelse af en kontrakt
  Levere den ydelse du har ønsket (fx oprettelse af en konto, gennemføre en undersøgelse eller købe et produkt).

  Samtykke
  Sende dig direkte markedsføring.

  Legitim interesse
  Sikre at vores websites/apps forbliver sikre, for at beskytte dem mod misbrug og hjælp til at vi bedre kan forstå dine behov og forventninger og hermed forbedre vores tjenester, produkter og brands.
   
                           
                           
                           
  Nyhedsbreve og markedsfø-rings-kommunikation via abonnement
        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  E-mailadresse
  Navn og efternavn
  Personlig beskrivelse eller præferencer
  Profil på sociale medier (hvis du bruger login via sociale medier eller deler disse oplysninger med os).
   

        For at:

  Sende dig markedsføringsmateriale (hvis du har anmodet om det), der kan være tilpasset din ”profil” baseret på de personoplysninger vi har om dig og dine præferencer (herunder placering af din foretrukne butik).
  Udarbejde analyser eller indsamle statistik
  • Opretholde en opdateret ”fritagelsesliste”, hvis du har frabedt dig at blive kontaktet.
   
        Samtykke
  Sende dig direkte markedsføring. Samtykket kan altid trækkes tilbage. 

  Legitim interesse
  Skræddersy vores markedsføringsmateriale, vurdere dets effektivitet og sikre, at du får den mest relevante oplevelse og hjælpe os til bedre at forstå dine behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenester, produkter og brands.

  Juridisk forpligtelse
  Opbevaring af dine oplysninger på en ”fritagelsesliste”, hvis du har frabedt dig at modtage mere direkte markedsføring fra os. 
   

                           
                           
                           
  Administration af køb og ordrer

  Oplysninger ind-samlet i købsprocessen på L’Oréals website/apps/sociale medier eller i butik.
   
        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  Navn og efternavn
  E-mailadresse 
  Adresse (til levering og fakturering)
  Telefonnummer
  Personlig beskrivelse eller præferencer
  Profil på sociale medier (hvis du bruger login via sociale medier eller deler disse personoplysninger med os)
  Transaktionsoplysninger, herunder købte produkter og placering af butik
  Betalingsoplysninger
  Købshistorik.
   


        For at:

  Kontakte dig med henblik på at færdiggøre din ordre, hvis du har gemt din indkøbskurv eller har produkter i din indkøbskurv, men ikke har gennemført dit køb ved kassen
  Informere dig, når et produkt du ønsker at købe er på lager
  Administrere og følge din ordre herunder levering til den adresse du har oplyst
  Administrere betalingen af din ordre. Bemærk, at betalingsoplysninger (kreditkortnummer/Paypal-oplysninger/bankkontooplysninger) ikke indsamles direkte af os, men af udbydere af betalingstjenester
  Håndtere enhver kontakt du har med os vedrørende din ordre. 
  Sikre transaktionerne mod misbrug. Bemærk, at vi bruger en tredjepartsleverandørs løsning til at påvise svig og til at sikre at betalingen gennemføres og er udført af dig eller en person, der er autoriseret af dig
  Berigelse af din profil, hvis du laver et køb ved hjælp af dine brugeroplysninger
  Måle tilfredshed
  Håndtere enhver tvist vedrørende et køb
  Statistiske formål.
        Opfyldelse af en kontrakt
  Levere den ydelse du har ønsket (køb).
   


  Legitim interesse
  Beskytte dig og os mod svigagtige transaktioner og sikre at betaling gennemføres uden svig og misbrug.
   
                 
         
                           
                           
  Online ”surfing”
  Oplysninger ind-samlet via cooki-es eller lignende teknologier (”Cookies”*) som en del af din færden på L’Oréals websites/apps og/eller på tredjeparters websites/apps. 

  For oplysninger om specifikke cookies, der er placeret via en given website/app, bedes du se Cookie settings

  *Cookies er en lille tekstfil, der gemmes på din enhed (compu-ter, tablet eller mobil), når du er på internettet, herunder L’Oréral-koncernens websites.
   


        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:
  Oplysninger relateret til din brug af vores websites/apps
  Hvilket site du kom fra
  Login-oplysninger
  Sider du har kigget på
  Videoer du har set
  Bannere du har klikket på
  Produkter du har søgt efter
  Din lokalitet
  Varighed af dit besøg
  Produkter du har valgt til din indkøbskurv.

  Tekniske oplysninger: 
  IP-adresse
  Oplysninger om browseren
  Oplysninger om enheden.

  En unik identifikator tildelt hver besøgende og udløbsdatoen for en sådan identifikator. 
        Vi bruger cookies, hvor det er relevant, sammen med andre personoplysninger du allerede har delt med os (fx tidligere køb, eller om du er tilmeldt vores nyhedsbrev) eller til følgende formål: 

  For at understøtte funktionaliteten af website/apps: 
          o Korrekt visning af indhold
          o Danne og huske en indkøbskurv
          o Oprette og huske dit login
          o Tilpasset brugerflade som fx sprog
          o Parametre der er knyttet til din enhed, herunder din skærmopløsning mv. 
          o Forbedring af vores websites/apps, fx ved at teste nye idéer.

  For at sikre, at websitet/app’en er sikker og beskytter dig mod svig eller misbrug af vores websites eller tjenester, fx ved at udføre fejlfinding. 

  Udarbejde statistik:
          o For at undgå, at besøgende bliver optaget to gange
         o For at kende brugernes reaktion på vores reklamekampagner
         o For at forbedre vores tilbud
         o For at vide hvordan du har fundet vores websites/apps.

  Levere adfærdsbaseret onlinereklame: 
         o For at vise dig onlinereklamer for produkter du kan have interesse i, baseret på din tidligere adfærd
        o For at vise dig annoncer og indhold på sociale medier.

  At skræddersy vores tjenester til dig:
        o for at sende dig anbefalinger, markedsføring eller indhold baseret på din profil og dine interesser
        o for at vise vores websites/apps skræddersyet til dig, som fx at huske din indkøbskurv eller login, dit sprog, cookies til tilpasset brugerflade (fx parametre knyttet til din enhed, herunder skærmopløsning, præferencer til skrifttype mv.).

  At tillade deling af vores indhold på sociale medier (knapper til deling, der viser webstedet).

   

        Legitim interesse
  Sikre at vi leverer websi-tes/apps, reklamer og kommunikation der fun-gerer korrekt og løbende forbedres med cookies, der (i) er afgørende for funktionaliteten af vores websites/apps, (ii) der bruges til at holde vores websites/apps sikre.  

  Samtykke
  Alle andre cookies. Sam-tykket kan altid trækkes tilbage. 
   

   

                           

                         
                           
  Kampagner
  Oplysninger ind-samlet under et spil, konkurren-cer, kampagne-tilbud, ønsker om prøver, undersøgelser. 
   
        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  Navn og efternavn
  E-mailadresse
  Telefonnummer
  Fødselsdato
  Køn
  Adresse 
  Personlig beskrivelse eller præferencer
  Ordredetaljer
  Profil på sociale medier (hvis du bruger login via sociale medier eller deler disse personop-lysninger med os)
  Andre oplysninger om dig selv du har delt med os (fx via din ”Min konto”-side, ved at kontakte os, eller ved at levere dit eget ind-hold, som billeder eller en anmeldelse, eller et spørgsmål via chat-funktionen der er til-gængelig på nogle websites/apps, eller ved at deltage i en konkurrence, et spil el-ler en undersøgelse).
   

        For at udføre de opgaver, du har anmodet om, fx at administrere din deltagelse i konkurrencer, spil og undersøgelser, herunder for at imødekomme dine tilbagemeldinger og forslag.

  Statistiske formål.

  Sende dig markedsføringsmateriale (hvis du har anmodet om det).
   
        Opfyldelse af en kontrakt
  Levere den ydelse du har ønsket.

  Legitim interesse
  Hjælp til at vi bedre kan forstå dine behov og forventninger og hermed forbedre vores tjenester, produkter og brands.

  Samtykke
  Sende dig direkte markedsføring. Samtykket kan altid trækkes tilbage. 
                           
                           
                           
  Brugergenereret indhold
  Oplysninger indsamlet i forbindelse med din indsendelse eller deling af indhold på en af vores sociale medieplatforme eller din accept af vores genanvendelse af indhold du har delt på sociale medieplatforme         Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  Navn og efternavn eller alias
  E-mailadresse
  Billede
  Personlig beskrivelse eller præferencer
  Profil på sociale medier (hvis du bruger login via sociale medier eller deler disse oplysninger med os).
  Andre oplysninger om dig selv du har delt med os (fx via din ”Min konto”-side, ved at kontakte os, eller ved at levere dit eget indhold, som billeder eller en anmeldelse, eller et spørgsmål via chat-funktionen der er tilgængelig på nogle websites/apps).

        • I overensstemmelse med de specifikke vilkår og betingelser accepteret af dig: 
  o At dele din anmeldelse eller dit indhold
  o At reklamere for vores produkter

  • Statistiske formål.
        • Samtykke 
  Genbruge det indhold du har delt online. Samtykket kan altid trækkes tilbage.

  Legitim interesse
  Hjælp til at vi bedre kan forstå dine behov og forventninger og hermed forbedre vores tjenester, produkter og brands.
                           

                         
                           
  Brug af apps og enheder
  Oplysninger indsamlet på baggrund af din brug af vores apps og/eller enheder
   
       

  Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  • Navn og efternavn
  • E-mailadresse
  • Sted
  • Fødselsdato
  • Personlig beskrivelse eller præferencer
  • Billede
  • Karakteristika, herunder hud/hårtype
  •  Geografisk lokalitet
        For at: 

  Give dig den ønskede ydelse (fx online-test af vores produkter, købe vores produkter via app’en eller på relaterede web-shops, råd og nyheder om solbeskyttelse, hårplejerutiner mv.)
  Analysere dine karakteristika og anbefale passende produkter (herunder individuelt tilpassede produkter og anbefalinger til rutiner)
  Give dig anbefalinger til produkter og rutiner.
  Til forskning og innovation af forskere i L’Oréal-koncernen
  Til overvågning og forbedring af vores apps og enheder
  Statistiske formål.
   

   

        Opfyldelse af en kontrakt
  Levere den ydelse du har ønsket (herunder, om nødvendigt, forsknings- og innovationsafdelingens analyse af den for tjenesten nødvendige algoritme).

  Legitim interesse
  Altid at forbedre de ønskede produkter og tjenester, der passer dine behov og forventninger og til forsknings- og innovationsformål. 
   

   

                           
   
                         
                           
  Henvendelser
  Oplysninger ind-samlet når du stiller spørgsmål (fx gennem vores kundeservice) vedrørende vores brands, produkter og deres brug.  
   

        Afhængigt af hvor meget du interagerer med os, kan disse oplysninger være omfattet:

  Navn og efternavn
  Telefonnummer
  E-mailadresse
  Andre oplysninger om dig selv du har delt med os i forbindelse med din forespørgsel (herunder eventuelt op-lysninger om velvære og helbred)
   

        At besvare dine henvendelser;
  • Forbinde dig med de relevante tjenester, hvor det er nødvendigt.
  Statistiske formål
  Til kosmetisk overvågning:
          o Overvåge og forhindre uønskede hændelser i forbindelse med brugen af vores produkter
          o Lave undersøgelser vedrørende sikker brug af vores produkter
         o Udføre og følge op på korrigerende eventuelt nødvendige foranstaltninger der træffes. 
   


        Samtykke
  Behandling af din forespørgsel. Samtykket kan altid trækkes tilbage. 

  Legitim interesse
  Hjælp til at vi bedre kan forstå dine behov og forventninger og hermed forbedre vores tjenester, produkter og brands.

  Juridisk forpligtelse
  Overholde juridiske forpligtelser om overvågning af uønskede virkninger af produkter.

 • Automatiserede afgørelser

 • Vi bruger tredjepartsleverandørers løsninger med det formål at sikre transaktioner på vores websi-tes/apps/enheder mod svindel og misbrug. Metoden til at opdage bedrageri er fx baseret på simpel sammen-stilling, samkøring, gruppering, forudsigelse og påvisning af uregelmæssigheder ved at bruge intelligente programmer og forskellige teknikker til sammensmeltning og sortering af data.

  Processen med at undersøge mulig svindel kan være fuldstændig automatiseret, men kan også involvere menneskelig indgriben, hvor en person træffer den endelige afgørelse. Under alle omstændigheder træffer vi rimelige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse adgang til dine oplysninger.

  Som et resultat af processen med at opdage mulig svindel kan du opleve (i) forsinkelse i behandlingen af din ordre/anmodning, mens din betaling bliver gennemgået af os og (ii) begrænset adgang til eller at blive ude-lukket fra en tjenesteydelse, hvis der identificeres en risiko for svig. Du har ret til, at få adgang til de oplys-ninger vi baserer vores beslutning på. Se venligst afsnittet ”Dine rettigheder og valg” nedenfor. 

   

   

 • Profilering

 • Når vi sender eller viser personligt tilpasset kommunikation eller indhold, kan vi bruge nogle teknikker der betegnes som ”profilering” (dvs. enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons personlige præferencer, interesser, øko-nomiske situation, adfærd, lokalitet, sundhedsoplysninger, pålidelighed eller færden). Det betyder, at vi kan indsamle dine personoplysninger i de forskellige scenarier, der er nævnt i oversigten ovenfor.  Vi centraliserer disse oplysninger og analyserer dem for at kunne vurdere og forudsige dine personlige præferencer og/eller interesser. 

  Baseret på vores analyse sender eller viser vi kommunikation og/eller indhold, der er skræddersyet til dine interesser/behov. 

  Under visse omstændigheder har du ret til, at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til ”profilering”. Se venligst afsnittet ”Dine rettigheder og valg” nedenfor.

 • Hvem har adgang til dine personoplysninger?

 • Vi kan dele dine personoplysninger i L’Oréal-koncernen for at overholde vores juridiske forpligtel-ser, for at forhindre svig og/eller sikre vores værktøjer, forbedre vores produkter og tjenester, eller efter at have indhentet dit samtykke til at dele oplysningerne. 

  Afhængigt af de formål de blev indsamlet til, og kun i det omfang det er nødvendigt, kan L’Oréal-enheder rundt om i verden få adgang til dine personoplysninger, dog i pseudonymiseret form, hvor det er muligt (for-hindrer direkte identifikation) og, hvor det er nødvendigt for at levere de ønskede tjenester. 

  Vi kan også dele dine personoplysninger i pseudonymiseret form (forhindrer direkte identifikation) med for-skere fra L’Oréals Forskning & Innovation, herunder dem der er lokaliseret uden for dit land, med henblik på forskning og innovation. 

  Hvor det er tilladt, kan vi også dele dine personoplysninger, herunder dem der er indsamlet via cookies, mel-lem vores brands, med henblik på at harmonisere og opdatere de oplysninger du deler med os, for at udføre statistikker baseret på dine karakteristika og skræddersy vores kommunikation. 


  Besøg venligst L’Oréal-koncernens website for yderligere oplysninger om L’Oréal-koncernen, vores brands og placeringer

  Vi kan dele dine personoplysninger med henblik på markedsføring med tredjeparter eller enheder i L’Oréal-koncernen.

  Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter med henblik på direkte markedsføring, hvis vi har dit sam-tykke. Hvis dine oplysninger behandles af en tredjepart, fungerer denne som dataansvarlig og dennes egne vilkår, betingelser og privatlivspolitik vil være gældende. Du bør grundigt gennemgå deres dokumentation før du giver dit samtykke til at videregive dine oplysninger til den pågældende tredjepart. 


  Dine personoplysninger kan også blive behandlet af vores betroede tredjepartsleverandører på vores vegne. 


  Vores betroede tredjeparter udfører en række forretningsaktiviteter på vores vegne. Vi giver dem kun de oplysninger, de har behov for til at udføre tjenesten, og vi kræver at de ikke bruger dine personoplysninger til andre formål. Vi gør altid vores bedste for at sikre, at alle tredjeparter vi samarbejder med behandler dine personoplysninger sikkert. Vi kan for eksempel overdrage tjenester, der kræver behandling af personoplys-ninger, til:  

  Tredjeparter, der understøtter og hjælper os med at levere digitale- og e-handelstjenester, så-som social listening, lokalisering af butikker, loyalitetsprogrammer, identity management, vurde-ringer og anmeldelser, CRM, webanalyser og søgemaskiner, kurateringsværktøjer til brugerge-nereret indhold

  Annoncering, markedsføring, marketingbureauer, der hjælper os med at levere reklame, mar-kedsføring og kampagner, at analysere deres effektivitet og til at hjælpe os med at administrere din kommunikation og spørgsmål 

  Tredjeparter, der er krævet for at levere et produkt til dig, fx post/forsendelsestjenester

  Tredjeparter, der understøtter og hjælper os med at levere IT-tjenester såsom udbydere af plat-forme, hosting-tjenester, vedligehold og support af vores databaser samt vores software og ap-plikationer, der kan indeholde dine personoplysninger (sådanne tjenester kan nogle gange forud-sætte adgang til dine oplysninger for at udføre de nødvendige opgaver) 

  Betalingstjenester og udbydere af kreditvurderinger med det formål at vurdere din kreditværdig-hed og verificere dine oplysninger, hvor dette er en betingelse for at indgå en kontrakt med dig

  Tredjeparter, der hjælper os med kundeservice og overvågning af uønskede hændelser ved brug af kosmetik. 


  Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter: 


  I det tilfælde, at vi sælger en forretningsenhed eller aktiver, kan vi videregive dine personoplys-ninger til køberen af en sådan forretningsenhed eller aktiver. Hvis L’Oréal eller en del af dets ak-tiver erhverves af en tredjepart er personoplysninger om kunderne en af de erhvervede aktiver.  I dette tilfælde er det køberen, der er den nye dataansvarlige og behandlingen af dine personop-lysninger sker i henhold til dennes privatlivspolitik. 

  Hvis vi er forpligtede til at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at overholde en ju-ridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår for brug/salg eller andre vilkår og betingelser du har accepteret, eller for at beskytte L’Oréals rettigheder, ejendom eller vores kunders og medarbejderes sikkerhed. 

  Hvis vi har dit samtykke til at gøre det.  

  Hvis vi ved lov må gøre det. 


  Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere:

  Hvis en tjeneste du abonnerer på er lavet af L’Oréal og en samarbejdspartner (fx en co-branded app). I så fald behandler L’Oréal og samarbejdspartneren dine personoplysninger til hver deres formål, og dine oplysninger behandles: 

  o af L’Oréal i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik 

  o af samarbejdspartneren, der også handler som dataansvarlig, på dennes vilkår og betingel-ser og i overensstemmelse med dennes privatlivspolitik. 

  Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale og kommerciel kommunikation fra en L’Oréal-samarbejdspartner med et aktivt tilvalg (fx via en App, der er brandet af L’Oréal og stillet til rådighed for samarbejdspartnere). I så fald behandler samarbejdspartneren dine per-sonoplysninger og denne handler som dataansvarlig på egne vilkår og betingelser og i overens-stemmelse med egen privatlivspolitik. 

  Vi kan dele vores samarbejdspartneres indhold fra de sociale netværk. Hvis du søger på indhold fra sociale netværk på vores websites/apps kan der blive sat en cookie fra et sådant socialt netværk på din enhed. Vi opfordrer dig til at læse cookiepolitikkerne på de relevante sociale net-værk for uddybende information.

  Oplysninger, som Facebook indsamler og deler med os

  Alle Facebook-funktioner og -tjenester, som er tilgængelige på vores hjemmeside/app, reguleres af Facebooks Datapolitik, hvor du kan læse mere om dine privatlivsrettigheder og opsætningsmuligheder.

  Når du benytter hjemmesiden/appen, kan du: 

  • logge på via din Facebook-adgangskode. Hvis du gør det, giver du dit samtykke til at dele nogle af dine offentlige profiloplysninger med os;
  • bruge Facebooks sociale plug-ins, såsom "Synes godt om" eller "Del" vores indhold på Facebook-platformen;
  • acceptere cookies fra hjemmesiden/appen (også kaldet "Facebook-pixel"), som hjælper os med at forstå din adfærd, herunder oplysninger om din enhed, hvordan du bruger vores tjenester, de køb du foretager og de annoncer du læser, uanset om du har en Facebook-konto eller er logget på Facebook.

  Når du benytter disse Facebook-funktioner, indsamler vi oplysninger, som hjælper os til at kunne:

  • -vise dig annoncer, som du måske er interesseret i på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester).
  • måle og analysere effekten af vores hjemmeside/app og annoncer.

  Vi kan også bruge de personoplysninger, du har videregivet til os via hjemmesiden/appen (såsom dit navn og efternavn, din e-mailadresse, din adresse samt dit køn og telefonnummer), til at finde dig på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester) for at vise dig annoncer, der er endnu mere relevante for dig.  Når det sker, vil Facebook ikke dele dine personoplysninger, og vil slette dem lige så snart matchprocessen er færdig.

  Når vi benytter Googles annoncetjenester på vores hjemmesider/apps, vil Google vil få adgang til og bruge dine personoplysninger. Hvis du vil vide mere om, hvordan Google bruger dine personoplysninger i forbindelse hermed, henvises til Googles privatlivsvilkår, der regulerer disse tjenester og databehandling, som du finder her." 

  Vi hverken udbyder eller sælger dine personoplysninger.

   

 • Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

 • De oplysninger vi indsamler fra dig kan blive overført til, givet adgang fra og opbevaret på en destination uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). De kan også blive behandlet af medar-bejdere, uden for EØS, der arbejder for os eller en af vores tjenesteudbydere. 
   
  L’Oréal overfører kun personoplysninger uden for EØS på en sikker og lovlig måde. Da ikke alle lande har lovgivning om brug og overførsel af personoplysninger, tager vi de fornødne skridt for at sikre at tredjeparter overholder forpligtelserne i denne Politik. Disse skridt kan omfatte gennemgang af tredjeparters privatlivspoli-tikker og sikkerhedsstandarder og/eller indgåelse af passende kontrakter (baseret på EU-kommissionens skabelon, der er tilgængelig her).

  Kontakt os venligst for yderligere information, som beskrevet under ”Kontakt” nedenfor.  

 • Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

 • Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe vi har brug for dem til det formål, de er indsamlet til, for at imødekomme dine behov eller for at overholde vores juridiske forpligtelser.

  For at fastsætte slettefristen for dine oplysninger, ser vi på følgende kriterier: 

  • Når du køber produkter eller tjenester, opbevarer vi dine personoplysninger i hele vores kontraktforhold
  • Når du deltager i en kampagne, opbevarer vi dine personoplysninger i kampagnens løbetid
  • Når du kontakter os med en forespørgsel, opbevarer vi dine personoplysninger i den tid det er nødvendigt for behandlingen af din forespørgsel
  • Når du opretter en konto, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du anmoder om at få dem slettet eller efter en periode uden aktivitet (ingen aktiv interaktion med brands) defineret i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger
  • Når du har givet samtykke til direkte markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du afmelder dig eller anmoder om at blive slettet, eller efter en periode uden aktivitet (ingen aktiv interaktion med brands) defineret i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger
  • Når der sættes cookies på din computer, opbevarer vi dem så længe det er nødvendigt for at opnå deres formål (fx i løbetiden for en indkøbskurv-cookie eller en session-cookie) og i en defineret periode i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger. 

  Vi kan beholde nogle personoplysninger for at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser samt for at udøve vores rettigheder (fx at fremsætte vores krav ved en domstol) eller til statistiske eller historiske formål. 

  Når vi ikke længere har behov for at bruge dine personoplysninger fjernes de fra vores systemer og registre eller bliver anonymiseret, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem. 

 • Er dine personoplysninger i sikkerhed?

 • Vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger sikkert og træffe alle rimelige forholdsregler hertil. Vi kræver ved kontrakt, at betroede tredjeparter, der behandler dine personoplysninger på vegne af os, gør det samme.  

  Vi gør altid vores bedste for at beskytte dine personoplysninger og når vi har modtaget disse, har vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Da overførsel af informationer ikke er fuldstændig sikkert, kan vi ikke garantere sikkerheden for de af dine oplysninger, der sendes til vores side. Således er enhver overførsel på egen risiko.

 • Links til tredjeparters sider og login via sociale medier

 • Vores websites og apps kan fra tid til anden indeholde links til og fra vores samarbejdspartneres netværk, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse websites, skal du være op-mærksom på, at disse sider har deres egne privatlivspolitikker og at vi ikke er ansvarlige eller står til ansvar for disse politikker. Gennemgå venligst politikkerne inden du sender personoplysninger til disse sider. 

  Vi kan også tilbyde dig muligheden for at bruge dit login fra et socialt medie. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du, afhængigt af dine indstillinger på det sociale medie, deler dine profiloplysninger med os. Se venligst det relevante medies platform og gennemgå dets privatlivspolitik for at forstå hvordan dine personoplysninger deles og bruges i denne sammenhæng. 

 • Sociale medier og brugergenereret indhold

 • Nogle af vores websites og apps giver brugere mulighed for at dele deres eget indhold. Husk, at indhold der lægges ud på en af vores sociale medieplatforme kan ses af offentligheden og du bør derfor være forsigtig med at dele visse personoplysninger, fx finansielle oplysninger eller oplysninger om din adresse. Vi er ikke ansvarlige for handlinger foretaget af andre personer, hvis du har delt personoplysninger på en af vores soci-ale medieplatforme og vi anbefaler, at du ikke deler sådanne oplysninger.

 • DINE RETTIGHEDER OG VALG

 • L’Oréal respekterer retten til privatliv: det er vigtigt at du er i stand til at have kontrol over dine egne person-oplysninger. Du har følgende rettigheder:

  Dine rettigheder Hvad betyder det?

  Retten til at blive informeret Du har ret til at modtage klare, gennemsigtige og letforståelige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger og om dine rettigheder.  Derfor giver vi dig oplysningerne i denne Politik.  

  Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig (med vise begrænsninger). 
  Vi kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, der er forbundet med at tilvejebringe oplysningerne. 
  Anmodninger der tydeligt er ugrundede, overdrevne eller gentagne, besvares ikke med sikkerhed. 
  For at gøre dette, bedes du kontakte os på neden-stående kontaktdetaljer. 

  Retten til berigtigelse Du har ret til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte eller forældede og/eller fuld-stændiggjort, hvis de er ufuldstændige. 
  For at gøre dette bedes du kontakte os på neden-stående kontaktdetaljer. Hvis du har en konto, kan det være nemmere at rette dine egne oplysninger via din ”Min konto”-funktion.

  Retten til at blive slettet/retten til at blive glemt
  I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplys-ninger slettet. Bemærk, at dette ikke er en absolut rettighed, da vi kan være juridisk forpligtet eller have legitime grunde til at opbevare dine personop-lysninger. 
  Hvis du ønsker, at vi sletter dine personoplysnin-ger, bedes du kontakte os på nedenstående kon-taktdetaljer.

  Retten til at modsætte sig direkte markedsfø-ring, herunder profilering Du kan til enhver tid afmelde dig eller fravælge vores direkte markedsføring. 
  Det er nemmest at gøre dette ved at klikke på “Afmeld”-linket i enhver e-mail eller kommunikation vi sender til dig. Ellers kan du kontakte os via ne-denstående kontaktdetaljer. 
  Hvis du ønsker at modsætte dig enhver profilering, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktde-taljer.

  Retten til at trække sit samtykke tilbage, til en-hver tid, for behandling af oplysninger der er baseret på samtykke
  Du kan trække dit samtykke, til at vi behandler dine personoplysninger, tilbage når en sådan be-handling er baseret på samtykke. Trækkes sam-tykket tilbage berører det ikke lovligheden af be-handling, baseret på samtykke, før samtykket er trukket tilbage. 

  Vi henviser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, særligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på samtykke. 
  Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktde-taljer.

  Retten til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitime interesser
  Du kan til enhver tid modsætte dig vores behand-ling af dine personoplysninger, når en sådan be-handling er baseret på legitime interesser. Vi henvi-ser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger ind-samler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, sær-ligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på legitime interesser. 
  For at gøre dette, bedes du kontakte os på neden-stående kontaktdetaljer.

  Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyn-dighed
  Du har ret til at kontakte databeskyttelsesmyndig-heden for at indgive en klage over L’Oréals databe-skyttelses- og privatlivspraksis:  

  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5.
  1300 København K

  Du er velkommen til at kontakte os på nedenstå-ende kontaktdetaljer, inden du indgiver en klage til Datatilsynet. 

  Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at flytte, kopiere eller videregive op-lysninger fra vores database til en anden. Dette gælder kun oplysninger du har delt, hvor behandlin-gen er baseret på en kontrakt eller dit samtykke og hvor behandlingen foretages automatisk. Vi henvi-ser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger ind-samler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, sær-ligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på opfyldelse af en kontrakt eller på samtykke.
  For yderligere oplysninger, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

  Retten til begrænsning
  Du har ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Denne ret-tighed indebærer, at vores behandling af dine op-lysninger er begrænset, så vi kan opbevare dem men ikke behandle dem yderligere. 

  Dette gælder ifølge Persondataforordningen, hvis følgende forhold gør sig gældende: 
  rigtigheden af personoplysninger bestrides af den registrerede (dvs. dig) i en periode, hvor den dataansvarlige har mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er kor-rekte

  behandlingen er ulovlig og den registrerede (dvs. dig) modsætter sig sletning af per-sonoplysningerne og anmoder i stedet om, at behandlingen af dem begrænses

  den dataansvarlige (dvs. L’Oréal) har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gæl-dende eller forsvares af den registrerede 
  den registrerede (dvs. dig) har gjort indsi-gelse mod behandling, der er baseret på den dataansvarliges legitime interesser, og behandlingen begrænses i en periode mens det kontrolleres om den dataansvar-liges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser. 


  Hvis du ønsker at anmode om begrænsninger, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktde-taljer.

  Retten til at deaktivere cookies

  Du har ret til at deaktivere cookies.  

  HVAD ER COOKIES?

  Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed (computer, tablet eller mobil) når du er på internettet, herunder på L’Oréal-koncernens websites. For flere oplysninger, se venligst følgende link: http://www.aboutcookies.org.

  DEAKTIVERING AF COOKIES

  Du kan nemt ændre på cookie indstillingerne ved at se cookie settings.

  Du kan også ændre på indstillingerne i din browser og i den forbindelse aktivere eller deaktivere cookies. Se venligst Hjælp-funktionen i din browser ved behov.

  Mange cookies bruges til at forbedre brugervenligheden eller funktionaliteten på websites og i apps. Derfor kan deaktiveringen af cookies forhindre dig i at bruge bestemte dele af vores websites/apps, som beskrevet i cookie settings.

  For at imødekomme din anmodning, kan vi kræve dokumentation på din identitet. 

 • KONTAKT

 • Skulle du have spørgsmål til eller bekymringer omkring hvordan vi behandler og bruger dine personoplysninger eller ønsker du at udøve nogle af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os på: 

  Consumer Care Center: 

  E-mail: [email protected]   

  Adresse: L'Oréal Danmark A/S
  L'Oréal Paris
  Havneholmen 25
  1561 København V
  Danmark

  Nordic Data Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver
  [email protected]

  Klage til en tilsynsmyndighed

  Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til www.datatilsynet.dk 
  Ønsker du at indgive en klage over vores brug af cookies, kan du gøre dette til www.erhvervsstyrelsen.dk