Gennemsigtighed af vores hårplejeprodukters miljømæssige og sociale påvirkning

L'Oréal Paris har forpligtet sig til kontinuerligt at forbedre vores produkters miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus, herunder formel, emballage, produktion og i anvendelsesfasen. Vores mål er at give dig adgang til disse data, så du kan tage et oplyst valg om at være mere respektfuldt over for vores planet - og vi starter med vores hårplejeprodukter.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.dk/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/nordics/product-impact-labelling-lp/video_cover_1920_1080.jpg?rev=16d8946fa95843a686ffc0fa136eb5d3", "uploadDate": "2022-12-15T10:49:51+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/mNkDQhW4YLQ" }

PRODUKTERNES MILJØMÆSSIGE & SOCIALE PÅVIRKNING

Scoren “Samlet miljøpåvirkning” er baseret på L'Oréalgruppens metodologi og giver et indblik i et produkts påvirkning ved at tage 14 planetariske faktorer* i betragtning, såsom udledning af drivhusgasser, vandmangel, forsuring af havet eller påvirkningen af biodiversiteten. Påvirkningerne måles ved alle stadier af et produkts livscyklus og udregnes ved at kigge på alt fra indkøb, produktion og transport til anvendelse og genanvendelighed af emballage - alt sammen på en tydelig måde.

Du kan læse meget mere på hvert produkts side i afsnittet “Miljømæssig & Social Påvirkning”. Her kan du finde detaljer omkring forhold under fremstilling, emballage og sociale bidrag, såsom støtte til sårbare lokalsamfund.

*kulstof, vandmangel, økotoksicitet i ferskvand, eutrofiering i ferskvand, eutrofiering i havet, forsuring af havet, udtømning af fossile ressourcer og mineralressourcer, forandring af landområder, eutrofiering på landjorden, partikelformet materiale, giftighed via miljøet, ioniserende stråling, ozonnedbrydning og fotokemisk dannelse.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling" }

MÅLING AF PÅVIRKNING OVER PRODUKTETS LIVSCYKLUS

SAMMENLIGN PRODUKTER – NEMT!

Vores mærkningssystem giver hvert produkt en score fra A til E, hvor produkter med mærket "A" har den mindste overordnede miljømæssige påvirkning sammenlignet med et produkt mærket med E, som har den største overordnede miljømæssige påvirkning.

Udregningsmetoden er godkendt af 11 uafhængige eksperter, og data verificeres af det uafhængige revisionsbureau Bureau Veritas.

Alt er nemt tilgængeligt på vores produktsider efter ingredienslisten. Her kan du finde Product Impact Label for alle L'Oréal Paris' hårplejeprodukter hvor formlen skal skylles ud.

En tydelig score
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling" }
DK CONTENTBLOCK PIL1 (1)
Vand- og CO2-aftryk er særligt fremhævede, da de gennemsnitligt repræsenterer to tredjedele af den overordnede miljøpåvirkning for kosmetikprodukter vurderet i denne metodologi.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling" }
For at give dig tydelig og brugbar information, blev dette miljølabellingsystem udviklet som et værktøj til sammenligning af L'Oréals produkter inden for samme kategori. En shampoo sammenlignes eksempelvis med andre shampooer i L'Oréalgruppen: Shampooer med et “A” har overordnet den laveste påvirkning på miljøet sammenlignet med shampooer med et “E” som overordnet har den største påvirkning på miljøet.

Kan du ikke bestemme dig for det ene eller det andet produkt? Så lad mærkningssystemet for den miljømæssige og social produktpåvirkning hjælpe dig.
Opdag vores scores på hårplejeprodukter

Læs mere om vores forpligtelser for at reducere vores miljøfodaftryk

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling" }

VORES METODOLOGI

Mærkningssystemet for miljømæssige & social produktpåvirkning er på linje med de Europæiske standarder for "miljømæssig produktaftryk" som har til hensigt at reducere miljøpåvirkningen fra varer og services ved hjælp af adskillige kriterier. Data verificeres desuden af Bureau Veritas Certification som er en globalt anerkendt uafhængig revisor.

Klik for at lære mere om metodologien

Læs Bureau Veritas verificeringserklæring her

 

ORDLISTE


Pictogram CO2 emissions

CO2-AFTRYK

CO2-aftryk er mængden af drivhusgasser (CO) som udledes gennem et produkts livscyklus, dvs. fra indkøb af ingredienser, emballager, fremstilling af det færdige produkt, transport, anvendelse og affaldshåndtering af emballagen.

Vidste du at...
I gennemsnit kommer 70% af en shampoos CO2-aftryk fra den energi der anvendes til at varme vandet i dit bad?

ELVITALS eksperttips
Hvis du sænker dit badevands temperatur mens du skyller shampooen ud af håret, gør du pladerne i hårets overflade fladere, giver håret mere glans og hjælper til at reducere din miljøpåvirkning.Pictogram CO2 emissions

WATER FOOTPRINT

Water Footprint er mængden af vand der anvendes gennem et produkts livscyklus. Det vil sige vand anvendt ved handel, produktion af emballage, produktion af det færdige produkt i fabrikkerne, produktanvendelse (eksempelvis i bad) og det vand der skal anvendes i behandlingen af spildevand.

Vidste du at...
I gennemsnit kommer 60% af en shampoos eller balsams water footprint fra anvendelsesfasen? Derfor arbejder vi på at gøre vores shampooer og balsammer nemmere at skylle ud. Du kan også vælge at anvende en leave-in-balsam som stadig plejer dit hår, men som ikke skal skylles ud.

ELVITALS eksperttips
Du kan spare på vandet derhjemme på flere måder med Elvital. Du kan eksempelvis anvende vores rense- og plejeprodukter som ikke skal skylles ud og som ikke kræver at du har vasket dit hår på forhånd. Vores tørshampooer hjælper dig til at springe en hårvask over, og vores leave in-serummer er perfekte til at holde styr på flyvske hår, opfriske håret og gøre styling nemmere mellem hårvaskene.Pictogram CO2 emissions

ANSVARLIGE FABRIKSANLÆG

Et ansvarligt fabriksanslæg er et anlæg som år efter år reducerer CO2-udledning, vandforbrug, generering af affald og som bidrager til udviklingen af lokal arbejdskraft - særligt for mennesker i økonomisk sårbare situationer - samt adgang til træning for medarbejderne.

Vidste du at...
I dag er 11 af vores 26 fabrikker er CO2-neutrale. L’Oréal Paris’ fabrikker har forpligtet sig til at anvende 100% fornybar energi inden udgangen af 2025, så alle er CO2-neutrale. Derudover har vi har forpligtet os til at omdanne vores fabrikker til waterloopfabrikker inden udgangen af 2030, hvilket betyder at al industrielt vand behandles, genanvendes og bruges igen i et loop.
Pictogram CO2 emissions

CERTIFFICERET PAPIR/PAP FRA FSC™ ELLER PEFC*

Al papir og pap som anvendes til produktemballage kommer kun fra skove som er ansvarligt forvaltede så biodiversiteten beskyttes og som er FSCtm-certificerede.

Vidste du at...
Hos L’Oréal Paris, er alle vores papæsker og instruktionspjecer, uden undtagelse, produceret af certificeret papir og pap som kommer fra bæredygtigt forvaltede skove.

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)Pictogram CO2 emissions

GENANVENDTE MATERIALER

Genanvendte materialer definerer alle slags materialer der produceres af andre genanvendte materialer.

Vidste du at...
L’Oréal Paris har forpligtet sig til at inden udgangen af 2030, vil al plastikemballage komme fra enten genanvendte eller fornybare kilder. Intet kommer direkte fra jomfruplast.

ELVITALS eksperttips
Vi har forpligtet os til at bekæmpe plastikaffald på badeværelset. Derfor er vores shampoo- og balsamflasker* nu produceret af genanvendt plastik, hvilket reducerer produktionen med 6000 tons jomfruplast. Og hvad der er endnu bedre, er at disse flasker også er genanvendelige!  For smukt hår i dag, og en bedre planet i morgen.

*bortset fra låg, men vi arbejder på at finde en mere bæredygtig løsning.
Pictogram CO2 emissions

GENANVENDELIG

Genanvendelige komponenter kan - når infrastrukturen tillader det - indsamles og behandles i en særlig industriel proces som producerer nye materialer*.

*I henhold til Ellen MacArthur Foundations definition af verdensomspændende genanvendelighed i praksis. 

Vidste du at...
Vi har forpligtet os til at inden udgangen af 2025 vil al vores plastikemballage kunne fyldes igen, være genanvendelig eller komposterbar. I dag er alle vores shampoo- og balsamflasker genanvendelige*.

*bortset fra låg, men vi er i gang med at finde en mere bæredygtig løsning.

ELVITALS eksperttips
Elvital tilføjer kontinuerligt sorteringsinstruktioner på emballagerne for at hjælpe vores forbrugere til korrekt sortering.Pictogram CO2 emissions

FN GLOBAL COMPACTS 4 PRINCIPPER FOR ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

Alle L'Oréal Paris' leverandører af komponenter eller ingredienser har forpligtet sig til at respektere FNs fundamentale principper for arbejdstagerrettigheder:

  • Frihed til organisering og anerkendelse arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger 

  • Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde

  • Støtte afskaffelse af børnearbejde

  • Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Vidste du at?
Siden 2006, har L'Oréalgruppen, ved hjælp af akkrediterede tredjeparter, gennemført mere end 13.600 sociale revisioner.Pictogram CO2 emissions

LEVERANDØRFORPLIGTELSER TIL SOCIAL INKLUSION

Vores ingrediens- og emballageleverandører har forpligtet sig til at give adgang til arbejde og et eksistensminimum i socialt og/eller økonomisk sårbare samfundsgrupper, idet de deltager i mindst ét L'Oréal Group Solidarity Sourcing-program. Læs mere om L'Oréal Solidarity Sourcing-programmet, klik her

Vidste du at?
I 2020, blev 11.538 modtagere støttet ved hjælp af L'Oréal Paris' Solidarity Sourcing sociale inklusionsprogram. I dag hjælpes lokalsamfund eksempelvis i dyrkningen nogle af vores plantebaserede ingredienser, som arganolie, sheasmør og Centella Asiatica. Vi tilbyder ordentlige arbejdsforhold, lige rettigheder og udvikling af landbrugsmetoder som respekterer miljøet og biodiversiteten.


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/product-impact-labelling", "name": "product-impact-labelling" } } ] }