Vilkår og betingelser

Velkommen til dette Website, der er dedikeret til L’Oréal Paris (herefter "Websitet"). Læs venligst disse brugerbetingelser omhyggeligt, da de gælder for brugen af dette Website (herefter ”Brugerbetingelser”). Ved at bruge dette Website accepterer du nærværende Brugerbetingelser uden forbehold.
Websitets adresse: www.lorealparis.dk
Websitet udgives af: L’Oréal Danmark A/S, CVR no. 7071 0218, Havneholmen 25, 1561 København V, Danmark på vegne af dets brand L’Oréal Paris (herefter "udgiveren" eller "vi" eller “os”).
Websitet hostes af: Microsoft Azure, Microsoft Ireland Operations Limited,  Dublin 18, 99000 Blackthorn Road, på vegne af dets brand L’Oréal Paris
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

1. Adgang til websitet

For at få adgang til og bruge dette website skal du være voksen. Hvis du er mindreårig kræves dine forældres forudgående tilladelse.

Du kan frit bruge websitet uden at skulle logge ind eller oprette en konto. 
Adgang til websitet og/eller dele heraf kan kræve brug af pin-koder. I så fald er det op til dig at sikre, at dine koder holdes hemmelige. Du kan naturligvis altid ændre dem.  

Antallet af adgangsforsøg til websitet og/eller dele heraf, kan begrænses for at forhindre misbrug af koder. Du bedes kontakte os om ethvert aktuelt eller potentielt misbrug af koderne, du bliver opmærksom på. Overholder du ikke disse brugerbetingelser, forbeholder vi os retten til at lukke for din adgang. 

Eventuelle gebyrer for adgang til og brug af internettet forbliver din egen omkostning. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

2. Immaterielle rettigheder

a. Ophavsret

Udvikling af dette website har medført væsentlige investeringer. Websitet og ethvert element det indeholder (dvs. Brands, billeder, tekster, videoer osv.) Er beskyttet af immaterielle rettigheder. Ingen brug, gengivelse eller fremstilling af websitet (helt eller delvist) på et hvilket som helst medie til andre formål, herunder men ikke begrænset til kommercielle formål, er tilladt. 
Vi kan stille indhold til rådighed på websitet, som du har tilladelse til at downloade (herefter ”indhold til download”). Vi tilbyder dig en gratis ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge indhold til download. Retten er dog begrænset til din personlige og private brug og alene i den immaterielle beskyttelsesperiode i henhold til danske love, udenlandske love og internationale traktater om immaterielle rettigheder. Enhver gengivelse, fremstilling, ændring eller distribution af websitet er forbudt. Når du benytter indhold til download, accepterer du, at brug skal ske i overensstemmelse med nærværende brugerbetingelser. 
I tilfælde af, at vi stiller et website til rådighed, hvor du kan redigere et billede (fx for virtuelt at kunne teste et kosmetikprodukt), bekræfter og accepterer du, at et sådant website kun er til dit eget private brug i overensstemmelse med dets tilsigtede formål. Du har ikke tilladelse til at anvende websitet på en måde, der kan skade ære, omdømme eller rettighederne for nogen tredjeparter, som beskrevet nedenfor.  
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

b. Tredjeparters rettigheder

Du skal sikre alle nødvendige tilladelser og rettigheder fra alle relevante rettighedshavere i forbindelse med ethvert indhold, som du deler via websitet, herunder alle immaterielle rettigheder og/eller litterære, kunstneriske og/eller industrielle rettigheder, pr-rettigheder (herunder en persons ret til sit eget billede), før du kan bruge sådant indhold. Du skal for eksempel sikre rettighederne i og til ethvert indhold (særligt fotografier), der viser nyere arkitektoniske elementer, reklamedesigns eller tøjdesigns, der måtte forekomme (akronymer, logoer mv.)
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

c. Brugerindhold

Vi kan stille en del af websitet til rådighed dedikeret til brugerindhold, såsom tekst, billeder videoer m.m. (herefter ”brugerindhold”).
Ved at dele brugerindhold via websitet giver du os automatisk en royaltyfri, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og global ret til (helt eller delvist) at gengive, repræsentere, bruge, kopiere, tilpasse, redigere, dele, oversætte, skabe afledte produkter, indarbejde andre produkter og dele sådant brugerindhold. 
Denne ret kan anvendes af hele l’oréal-koncernen, dets samarbejdspartnere, dets produkter og/eller brands til alle interne eller eksterne, selskabs- eller regnskabsmæssige kommunikationsformål, markedsføring, og til alle pr-relaterede, historiske eller arkiveringsmæssige formål, særligt på følgende medier: 
Opslag i alle formater, i ubegrænset omfang;
Den skrevne presse, ubegrænset antal publikationer;
Udgivelser, ubegrænset antal udgivelser, særligt udgivelser med henblik på intern kommunikation, herunder med salgsteams og distributionsnetværk (grossister, detailhandlere, agenter mv.), events, foldere til kongresser, messer, stande, b2b-kommunikation, i den professionelle presse, i ubegrænset antal og/eller omfang; 
Elektroniske, it-, digital-, multimedie-, internet- og intranetudgivelser via ethvert website (uanset websitet og/eller mediet, herunder sociale netværk som fx facebook, twitter, youtube eller dailymotion), ubegrænset antal indlæg og udsendelser;
Via ethvert reklamemedie (herunder markedsføring i detailbutikker og hos l’oréal-koncernens brandprodukter (herefter ”medie”).

Det bemærkes at sociale netværk er platforme, der ejes af tredjeparter, og at cirkulation og brug af brugerindhold via de nævnte sociale netværk reguleres af pågældende tredjeparters brugerbetingelser. Vi kan ikke holdes ansvarlige for brug af vores eller tredjeparters indhold i overensstemmelse med brugerbetingelserne på sociale netværk, herunder, uden begrænsning, med hensyn til omfang og varighed af licensrettigheder og sletning af indhold. Du er ansvarlig for at håndtere eventuelle krav fra tredjeparter vedrørende brugen af indholdet i overensstemmelse med de brugerbetingelser, der er defineret af de sociale netværk.
Derudover bemærkes, at der kan henvises til ethvert indhold fra en søgemaskine, hvorefter indholdet kan være tilgængeligt for et publikum uden for websitet. 
Denne ret giver os mulighed for at tilpasse og/eller præcisere brugerindholdet, forudsat, at dit billede eller dine ord ikke bliver ændret i brugerindholdet. 
Endvidere kan brugen af brugerindhold indeholde anonymiserede oplysninger, som fx din by, dit land eller din alder og/eller, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse til det, oplysninger, der gør det muligt at identificere dig som fx dit fornavn eller dit alias. 
Al brugerindhold som du offentliggør via dette website skal vælges af dig, og er under dit eget ansvar. Brugerindhold ikke må være i strid med gældende lovgivning, almindelig god moral eller principperne beskrevet i disse betingelser. I den forbindelse forbeholder vi os retten til enhver tid, at fjerne brugerindhold, som muligvis ikke overholder disse brugerbetingelser, herunder vores adfærdskodeks. 
Hvis du har adgang til brugerindhold, der er oprettet af en anden bruger, skal du overholde denne brugers rettigheder og må ikke gengive eller dele det nævnte indhold, der er delt via andre medier, uden den pågældende brugers forudgående samtykke. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

3. Adfærdskodeks

Vi går ind for tolerance og respekt for andre. 
Ved brug af dette website accepterer du ikke at: 
Fremføre racistiske, voldelige, fremmedfjendske, ondsindede, uhøflige, uanstændige eller ulovlige kommentarer;
Formidle indhold, der kan være skadeligt, æreskrænkende, uautoriseret, ondsindet eller krænkende for privatlivets fred eller pr-rettigheder, opfordre til vold, race- eller etnisk had, eller hvad der kan kvalificeres som grov uanstændighed eller et incitament til at begå forbrydelser eller lovovertrædelser;
Bruge websitet til propaganda, missionerende eller politiske formål;
Dele indhold der markedsfører eller promoverer produkter og/eller tjenester, der konkurrerer med det eller de brands, der vises på websitet;
Bruge websitet til andet end det tilsigtede formål, herunder at bruge det som datingtjeneste;
Dele oplysninger, som direkte eller indirekte kan muliggøre identifikation af et individ uden forudgående og udtrykkeligt samtykke, som fx efternavn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer;
Dele oplysninger eller indhold der kan virke stødende eller skræmmende for mindreårige;
True eller chikanere andre;
Udføre ulovlige aktiviteter, herunder at krænke andres rettigheder i og til software, varemærker, fotografier, billeder, tekster, videoer mv.; 
Dele indhold (herunder billeder og videoer) der viser mindreårige. 


Hvis du bliver bekendt med brugerindhold, der kan bifalde forbrydelser mod menneskeheden, tilskynde til racehad og/eller vold eller relateres til børnepornografi, skal du straks underrette os med angivelse af hvilken dato du har opdaget indholdet, din identitet, websiteadressen (url), en beskrivelse af det omstridte indhold og bruger-id på ophavsmanden. 

Bliver du bekendt med brugerindhold, der er i strid med ovenstående principper, dine rettigheder eller en tredjeparts rettigheder (fx enhver overtrædelse, fornærmelse eller brud på privatlivets fred), bedes du ligeledes underrette os. 
Underretningen skal indeholde: 
Dato for underretningen;
Hvis afsenderen er et individ: efternavn, for- og mellemnavne, beskæftigelse, adresse, nationalitet, fødselsdato og-sted;
Modtagerens navn og adresse eller, hvis der er tale om en juridisk enhed; selskabets navn og hjemsted;
En beskrivelse og specifik placering af det omstridte indhold (fx website-link til det omstridte indhold), årsagerne til hvorfor sådant indhold bør fjernes, herunder, hvis muligt, en angivelse af de lovbestemmelser og betingelser (grundlaget) der finder anvendelse; 
En kopi af enhver korrespondance, der er sendt til ophavsmanden eller udgiveren af det omstridte indhold eller aktiviteter med ønske om at få disse afbrudt, fjernet eller ændret eller begrundelse for, at ophavsmanden eller udgiveren ikke kunne træffes.

Vi forbeholder os ikke at tage ufuldstændige underretninger i betragtning. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

4. Oplysninger indeholdt på websitet

Vi gør opmærksom på, at unøjagtigheder og udeladelser kan forekomme i de oplysninger, der er tilgængelige på dette website, især grundet tredjeparter. Vi påtager os at fjerne unøjagtigheder eller supplere sådanne oplysninger på websitet så hurtigt som muligt. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

a. Generelle bestemmelser

Vi gør opmærksom på, at unøjagtigheder og udeladelser kan forekomme i de oplysninger, der er tilgængelige på dette website, især grundet tredjeparter. Vi påtager os at fjerne unøjagtigheder eller supplere sådanne oplysninger på websitet så hurtigt som muligt. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

b. Oplysninger om produkter og tjenester

De produkter og tjenester, der præsenteres for dig på dette website udbydes ikke til salg, men er en generel præsentation af sortimentet af produkter og tjenester, som vi forhandler i det land, hvor dette website er tilgængeligt. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

c. Rådgivning og redskaber til diagnose

Rådgivningen på dette website og/eller de eventuelle redskaber, der kan være stillet til rådighed til at fastlægge din skønhedsprofil, er kun simulationer, der er beregnet til at yde ekspertrådgivning om kosmetik. 
Rådgivningen er udelukkende vejledende, og må under ingen omstændigheder erstatte en medicinsk diagnose eller klinisk konsultation, eller en medicinsk behandling. 
Som følge heraf kan vi ikke garantere din fulde tilfredshed med den rådgivning som brugen af redskaberne resulterer i, og påtager os intet ansvar for din brug af denne rådgivning. 
For yderligere oplysninger eller i tilfælde af tvivl, anbefaler vi, at du konsulterer din læge. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

De hypertekst-links, der er inkluderet på websitet kan føre dig videre til websites, der udgives af tredjeparter hvis indhold, vi ikke kan kontrollere. I den udstrækning, at disse hypertekst-links er inkluderet på dette website med det ene formål at lette din oplevelse med at browse på internettet, er det dit eget valg og ansvar at tilgå tredjeparters websites.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

5. Personoplysninger

Vi kan indsamle dine personoplysninger, særligt når du: (i) abonnerer på en tjeneste, (ii) downloader indhold til download, (iii) logger ind, (iv) tilmelder dig et spil eller en konkurrence, (v) sender os en e-mail eller (vi) svarer på et spørgeskema eller en undersøgelse. 
Hvis vi indsamler personoplysninger via websitet/appen finder du oplysninger om hvorledes personoplysningerne behandles i den privacy notice – oplysninger om persondata som er vedhæftet her.  
For yderligere oplysninger om behandling af dine personoplysninger, henviser vi til vores privatlivspolitik her
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

6. Cookies

Cookies er små filer der gemmes på din enhed, når du browser på websitet (fx sider du har besøgt, dato og klokkeslæt for adgang mv.), og kan læses, når du senere besøger det samme website (herefter ”cookies”).
For yderligere oplysninger om brugen af cookies, henviser vi til vores cookieoversigt her.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

7. Ændringer af websitet og brugerbetingelserne

Vi kan til enhver tid ændre indholdet og oplysningerne på websitet samt brugerbetingelserne. Ændringer vil typisk ske med henblik på at overholde gældende lovgivning og/eller for at forbedre websitet.
Du bliver underrettet om enhver ændring gennem websitet inden den gennemføres. Med mindre ændringen kræver din udtrykkelige godkendelse anses din fortsatte brug af websitet som din accept af de nye betingelser for brug. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

8. Kreditering

Websitet er udviklet for udgiveren af [virksomhedsnavn] [selskabsform] [adresse] [by] [cvr nummer], [e-mail adresse], [telefonnummer].

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

9. Ansvarsfraskrivelse

Vi bestræber os på, til enhver tid, at opretholde adgang til websitet og indhold til download. Vi kan dog ikke garantere konstant adgang og tilgængelighed til websitet. Vi kan være nødsaget til midlertidigt at suspendere adgang til hele eller dele af websitet, især til teknisk vedligeholdelse. 
Det bemærkes endvidere, at internet og it- eller telenetværk ikke er fejlfri og at afbrydelser og fejl kan opstå. Vi kan i denne forbindelse ikke yde nogen garanti, og kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab, der kan opstå i forbindelse med brugen af internet og it- eller telenetværk, herunder, men ikke begrænset til: 
- Dårlig transmission og/eller modtagelse af data og/eller information via internettet;
- Enhver ekstern indtrængen eller vira;
- Enhver fejl i modtagerudstyr eller kommunikationsnetværk; og
- Enhver fejl på internettet, der kan forhindre, at websitet fungerer korrekt. 

Endelig er vores ansvar begrænset til direkte tab og udelukker eventuelle andre skader eller tab, herunder ethvert indirekte tab, der vedrører tabt fortjeneste, indtægt eller goodwill, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }

10. Lovvalg og værneting

Nærværende brugerbetingelser er underlagt dansk lovgivning.
Ved enhver problemstilling bedes du kontakte kundeservice:


L’oréal consumer care center nordic
L’oréal danmark a/s 
Havneholmen 25 
1561 københavn v denmark 
+45 80 20 06 07
Åbningstid hverdage kl. 10:00 – 15:00
kontakt@loreal.com 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vilkaar-og-betingelser" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/terms-of-use", "name": "Vilkar og betingelser" } } ] }