• Brugerbetingelser

 • BRUGERVILKÅR FOR L'ORÉAL PARIS' WEBSITE

  L'Oréal Paris ønsker dig velkommen til sit website (herefter "Websitet"), som er tilgængelig på følgende webadresse: http://www.lorealparis.dk.


  Vi beder dig grundigt gennemlæse disse brugervilkår, som gælder for Websitet, samt L'Oréals Personoplysningspolitik her og Cookiespolitik her. Ved at bruge Websitet godkender brugeren af Websitet (herefter "Brugeren") disse brugervilkår.

  Dette Website er skabt af L'Oréal Danmark A/S (herefter "L'Oréal Paris") (cvr-nr. XXXXXXXX).

 • 1. Ophavsret

  Websitet, inklusive alt materiale, som offentliggøres på det, inklusive, men ikke begrænset til, varemærker, software, logoer, fotografier, billeder, tekster og videoklip (herefter "Materialet") er beskyttet af ophavsret og andre ejendomsrettigheder.


  L'Oréal Paris giver dig kun ret til at besøge Websitet og bruge Materialet til din personlige og private brug. For al anden anvendelse af Materialet på Websitet kræves ophavsretsindehaverens tilladelse. Det betyder, at du ikke må foretage ændringer af nogen art af Materialet og heller ikke, hverken til offentlige eller kommercielle formål, må reproducere eller vise, fremføre, sælge på eller på anden måde bruge eller formidle Materialet.

  Alle anmodninger om tilladelse skal sendes til følgende adresse: L'Oréal Danmark A/S, Stationsparken 37, 2600 Glostrup.

 • 2. Brug af Websitet

  a. Generelt
  L'Oréal Paris gør alt, hvad der står i virksomhedens magt, for at opdatere indholdet på Websitet og give brugerne korrekte oplysninger. L'Oréal Paris kan imidlertid ikke garantere, at de oplysninger, som findes på Websitet, er korrekte, præcise eller fuldstændige. L'Oréal Paris er ikke ansvarlig for og har ingen forpligtelser i forhold til de oplysninger, der offentliggøres på Websitet. Alle fejl og mangler skal rapporteres til følgende adresse: [email protected]

  L'Oréal Paris gør alt, hvad der står i virksomhedens magt, for at holde Websitet tilgængeligt, uden at være forpligtet til at sørge for det. I forbindelse med vedligeholdelse, opdateringer og af andre tekniske årsager kan adgangen til Websitet afbrydes.

  Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, der kræves for at kunne bruge Websitet, fx internetadgang, webbrowsere og email.

  b. Links
  Visse links på Websitet kan lede til websites, der drives af tredjeparter, som L'Oréal Paris ikke har nogen kontrol over. L'Oréal Paris er ikke på nogen måde ansvarlig for indhold, markedsføring, produkter eller tjenester, som findes på disse websites, eller for hvordan Brugeren bruger disse. Besøg på sådanne websites sker udelukkende på Brugerens egen risiko.

  c. Cookies
  For information om cookies, så se her. 

  d. Brug af råd
  Den rådgivning eller de "diagnostiske" værktøjer, som er tilgængelige på Websitet er kun beregnet til generelle informative formål og erstatter ikke medicinske råd, diagnoser eller behandling. Disse råd bør kun betragtes som vejledende, og L'Oréal Paris er ikke ansvarlig for deres anvendelse.

  e. Brugerindhold
  Ved at overføre, uploade eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, såsom tekst, billeder, videoer m.m. (herefter "Brugerindhold"), på Websitet giver Brugeren automatisk L'Oréal Paris en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig og overdragelig ret til at bruge, kopiere, ændre, distribuere eller på anden måde benytte et sådan Brugerindhold (helt eller delvist) uanset formål eller medie (inklusive, men ikke begrænset til dette Website). Brugeren giver os udtrykkelig ret til at bruge Brugerindholdet på vores websites, men også på tredjeparts websites, inklusive på sociale medier.
  Brugeren er selv ansvarlig for, at Brugerindholdet ikke overtræder loven eller tredjeparts ophavsret. L'Oréal Paris forbeholder sig retten til når som helst at redigere eller fjerne Brugerindhold, som er åbenlyst ulovligt og/eller krænker andres rettigheder.

 • 3. Personoplysningspolitik

  Personoplysninger, som overdrages til L'Oréal Paris gennem Websitet vil kun blive brugt i overensstemmelse med vores Personoplysningspolitik se her.

 • 4. Ændring af brugervilkårene

  L'Oréal Paris forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse brugervilkår for eksempel for at kunne følge nye love og bestemmelser eller for at forbedre brugen af Websitet for Brugeren. Alle ændringer vedrørende brugen af Websitet vil komme til at indgå i disse brugervilkår. Ved at bruge Websitet efter, at ændringerne er trådt i kraft, accepterer Brugeren de ændrede brugervilkår.

  Bestemmelserne i disse brugervilkår er underlagt dansk lovgivning. [Københavns Byret?] har enekompetence har i første omgang enekompetence til at prøve alle tvister i forhold til disse brugervilkår.

 • 5. Hosting

  Websitet hostes af Microsoft Azure..