L’ORÉAL FOR THE FUTURE

10 MIO. EURO INVESTERET I MILJØPROJEKTER, DER STØTTER KVINDER

Fordi kvinder og piger er de største ofre for klimaforandringer, vil vi investere 10 millioner euro i miljøprojekter, der reducerer CO2 i atmosfæren, og støtter kvinder og piger lokalt.

JACUNDÁ SKOVBEVARING, BRAZIL

Beskyttelse af Amazonas regnskov og styrkelse af lokalsamfund

I Brasilien støtter vi beskyttelsen af 95.000 hektar regnskov for at bevare biodiversiteten og fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer. Ud over at forhindre udledning af drivhusgasser og forbedre levebrødet i lokalsamfundene, arbejder vi for at give unge og kvinder nye muligheder gennem træningsprogrammer. Vores ambition er at give kvinder mulighed for at få beskæftigelse og have ledende stillinger uden for hjemmet.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }
ForestV2

LIUGUI SKOVSÆTNING, KINA

Lokalsamfund planter træer for at omdanne ødemarker til livlige skove

Sydkinesiske Karst-region, der er kendt for sine vilde landskaber og rige biodiversitet, er truet af ørkendannelse, dels drevet af skovrydning. I samarbejde med lokalsamfunden har dette projekt til formål at plante indfødte træer, binde C02 fra atmosfæren og fremme bæredygtig udvikling. Lokale mennesker og især kvinder tilbydes nye beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Blandt fuldtidsansatte er 65% kvinder.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }
Ingredients

NÆSTE GENERATION AF LANDBRUG, BELGIEN OG FRANKRIG

Sund jord, rig biodiversitet, rentabelt landbrug

Gennem et innovativt partnerskab mellem landmænd og agronomer hjælper dette projekt med at transformere landbrugspraksis i Frankrig og Belgien. Mere end 1.600 landmænd er involveret. Nye regenerative teknikker vil producere nærende mad, bevare luftkvaliteten og biodiversiteten og samtidig forbedre rentabiliteten af landbrug.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }

KARIBA SKOVBESKYTTELSE, ZIMBABWE

Redde skove, beskytte dyrelivet og ændre liv

Dette ambitiøse afrikanske projekt, der blev lanceret i 2011, har forhindret udslip af mere end 3,5 millioner ton kuldioxid i atmosfæren hvert år ved at forhindre skovrydning og jordforringelse på næsten 785.000 hektar. Husdyr og fælles haver hjælper også med at forbedre levebrødet for lokalsamfundene. Som et af 70 projekter, der skal verificeres under de yderligere klima-, fællesskabs- og biodiversitetsstandarder, støtter Kariba lokalbefolkningen ved at give adgang til sundheds-, uddannelses- og træningsprogrammer. Der lægges særlig vægt på at forbedre kvinders situation. 50.000 kvinder har fået deres levebrød forbedret, 53.000 har fået adgang til bedre sundhedsvæsen, og 13.000 kvinder har deltaget i vores uddannelsesprogram. Indsatsen vil fortsætte i de kommende år for at gøre det muligt for flere kvinder at deltage i initiativet.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }
Kariba

SMÅ SKOVE, STORT POTENTIALE, USA

Styrke levebrødet for skovejere gennem kulstofbinding

Dette banebrydende projekt understøtter småskovejere, som tidligere ikke havde adgang til værktøjer, information og finansiering til bæredygtig forvaltning af deres skovområder. Jordejere har nu beføjelse gennem projektet til at implementere bæredygtig praksis på deres jordstykke og skabe store klimapåvirkninger på landskabsniveau ved at udnytte det fulde potentiale af kulstofbinding på deres jord.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }

MUSKITIA BLUE CARBON, HONDURAS

Beskyttelse af unikke mangroveskove og styrkelse af indfødte lokalsamfund

Med hensyn til areal kan mangrover opbevare op til fire gange mere kulstof end jordbaserede skove. Imidlertid er 30-50% af verdens mangrover allerede forsvundet. Som det første af sin slags i Honduras beskytter dette banebrydende blue carbon-projekt næsten 5.000 ha mangrover og over 280.000 ha nåletræer og løvskove mod skovrydning.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" }
Muskitia

Samtidig har denne mission til formål at styrke kvinder på forskellige måder, såsom
- uddannelsesprogrammer.
- certificeringskurser for unge og kvindelige iværksættere.
- restaurering af kakaoafgrøder (en aktivitet primært udviklet af kvinder) beskadiget af orkaner.
- fremme og forsvar kvinders og børns rettigheder.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.dk/vores-programmer", "name": "vores-programmer" } } ] }